Fiscaliteit (vennootschapsbelasting en personenbelasting):
• Opmaken en invullen van aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting
• Berekening van de aangiften
• Assistentie en begeleiding bij belastingcontroles
• Beantwoorden van vragen om inlichtingen en bezwaarschriften beantwoorden van de administratie
• Fiscale optimalisatie van uw situatie

Created by Eureco