Formaliteiten bij de oprichting en aanvang van éénmanszaken en vennootschappen:
• Begeleiding bij het opstarten van éénmanszaken
• Begeleiding bij het opstarten van alle soorten vennootschap (bvba – nv – vof – comm.v – cvba)
• Opstellen van het financieel plan, in samenspraak met U
• Voorbereiding van de oprichtingsakte bij de Notaris
• Opstellen van onderhandse akten (vof – comm.v)
• Controle diploma, vestigingsattest en attest bedrijfsbeheer
• Inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO)
• Activering van het btw nummer
• Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds van uw keuze

Created by Eureco