Boekhouding:
• Volledige en deskundige verwerking van de boekhouding met ons boekhoudprogramma Bob Software
• Input van aan- en verkoopfacturen – financieel – diversen
• Supervisie en controle van de intern gevoerde boekhouding
• Opmaken en bespreken van tussentijdse resultaten
• Opmaken en bespreken van jaarrekeningen
• Opmaken van periodieke en jaarlijkse rapporten voor zowel interne als externe doeleinden

Created by Eureco